Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας
Εκδότης
Διεύθυνση: Σόλωνος 19 106 71 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3631775
e-mail: info@emeis.org.gr
web site: http://www.emeis.org.gr