Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων
Εκδότης
Διεύθυνση: Πλατεία Πύρρου 1 654 04 Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 26510 87218
web site: www.nomioan.gr