Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Εκδότης
Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Πολυτεχνειούπολη 157 80 Ζωγράφου
Τηλέφωνο: 210 7723800-1
e-mail: joseph@central.ntua.gr