Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών Βελεστίνου Ρήγα
Εκδότης
Διεύθυνση: Μιλτιάδου 3 145 62 Κηφισιά
Τηλέφωνο: 210 8011066
e-mail: karamber@otenet.gr
web site: www.rhigassociety.gr
Καραμπερόπουλος Δημήτριος
Κεντρική διάθεση: Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε. Αβέρωφ 2 104 33 Αθήνα τηλ. 210-5238305 fax 210-5238959