Κατσάνος
Εκδότης
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 26 546 23 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 235683