Εκδοτική Αθηνών
Εκδότης
Εταιρία Ιστορικών Εκδόσεων
Διεύθυνση: Σόλωνος 47 106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3608911-5
e-mail: info@ekdotikeathenon.gr
web site: www.ekdotikeathenon.gr
Χριστιάνα Γ. Χριστοπούλου