Οίτυλο
Εκδότης
Διεύθυνση: Καραϊσκάκη 8 Β, 155 62
Τηλέφωνο: 210 6522747
e-mail: itiloeditions@yahoo.com
web site: www.oitylo.com