Βέργας
Εκδότης
Τηλέφωνο: 210 8015961
e-mail: vergas@otenet.gr