Κίνηση Ιδεών
Εκδότης
Διεύθυνση: Μομφεράτου 67, 114 74 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6420756
e-mail: steliosfanos@gmail.com
web site: www.kinisi-ideon.com
Στέλιος Φανός