Μύρτος
Εκδότης
Ε. Φαφούτη - Μ. Φαφούτη Ο.Ε.
Διεύθυνση: Αγίας Λαύρας 24 153 44 Γέρακας
Τηλέφωνο: 210 8028828
e-mail: info@myrtosbooks.gr
web site: myrtosbooks.gr