Επιλογή / Θύραθεν
Εκδότης
Διεύθυνση: Βασ. Ηρακλείου 40 546 23 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 244609
e-mail: thyrathen@gmail.com.
web site: www.thyrathen.gr
Βιβλιοπωλείο: Π. Ιωακείμ & Σκρα Θεσσαλονίκη