Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
Εκδότης
Διεύθυνση: Σταδίου 48 105 64 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7011897
Σκλαβενίτης, Δημήτριος Χ.