Μαραθιά
Εκδότης
Διεύθυνση: Μάνης 1 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6253684
e-mail: dmarathias@yahoo.gr
web site: ekdoseismarathia.blogspot.com