Έσπερος / Κλειώ
Εκδότης
Διεύθυνση: Κορωπί
Τηλέφωνο: 210 9853819
Νικόλαος Κων. Κριτσέλας
Οι αρχαιολογικοί οδηγοί διατίθενται στα πωλητήρια του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.).