Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
Εκδότης
Διεύθυνση: Φειδίου 14-16, 106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5247584
e-mail: marxistiko@yahoo.gr
web site: www.marxistiko.gr