Δαρδανός Χρήστος Ε.
Εκδότης
Διεύθυνση: Σμολένσκυ 32 114 73 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3843511-15
e-mail: info@dardanos.gr
web site: www.dardanos.gr