Μελάνι
Εκδότης
Διεύθυνση: Σκουφά 71Α 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3641638
e-mail: melani@melanibooks.gr
web site: www.melanibooks.gr
Γκανά Πόπη