Έλευσις
Εκδότης
Διεύθυνση: Ασκληπιού 71 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 211 4027281
e-mail: eleusisbooks@gmail.com