Ντέφι
Εκδότης
Διεύθυνση: Σόλωνος 25 106 79 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3629569
Ελληνιάδης Στέλιος