Ταξιδευτής
Εκδότης
ΑΝΙΜΑ Εκδοτική Μ.ΕΠΕ
Διεύθυνση: Βαλτετσίου 10 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3638616
e-mail: info@taxideftis.gr
web site: www.taxideftis.gr
Κώστας Παπαδόπουλος