Ίρις - Α. Σ. Φιλιππότης
Εκδότης
Διεύθυνση: Ασκληπιού 7 106 79 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3638363
e-mail: afilippotis@gmail.com
Ανδρέας Φιλιππότης