Ελληνοεκδοτική
Εκδότης
Διεύθυνση: Ιπποκράτους 82 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3613676
e-mail: info@ellinoekdotiki.gr
web site: www.ellinoekdotiki.gr
Βαλεριάνος Διονύσιος