Ινφογνώμων Εκδόσεις
Εκδότης
Διεύθυνση: Φιλελλήνων 14 105 57 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3316036
e-mail: info@infognomon.gr
web site: www.infognomon.com
Καλεντερίδης Σάββας