Διαγώνιος
Εκδότης
Διεύθυνση: Δημ. Πολιορκητού 20 546 33 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 263837