Ίδρυμα Αγγελικής Χατζημιχάλη
Εκδότης
Διεύθυνση: Έδρα: Νάξου 56-58, 112 55 Αθήνα Μουσείο Μπενάκη Κουμπάρη 1, 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3671053
Διακίνηση: Χριστάκης Ιπποκράτους 10-12 106 79 Αθήνα τηλ: 210 3607876, 210 3639336 fax: 210 3638489