Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής
Εκδότης
Διεύθυνση: Ρηγίλλης 18 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7257495
e-mail: info@idkaramanlis.gr
web site: www.idkaramanlis.gr