Εν πλω
Εκδότης
Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 6-10 Εμπρικό Κέντρο "Atrium" Αθήνα
Τηλέφωνο: 211 11 98900
e-mail: info@enploeditions.gr
web site: www.enploeditions.gr
Γιώργος Μπιλάλης