Διηνεκές
Εκδότης
Διεύθυνση: Ακαδημίας 43 106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3606826
e-mail: diinekes@myqnet.gr