Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος
Εκδότης
Διεύθυνση: Μήλεσι 190 15 Νέα Παλάτια
Τηλέφωνο: 22950 98261
e-mail: info@porphyrios.org
web site: www.porphyrios.net