Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εκδότης
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 30 106 79 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3689374