Άθως (Σταμούλη Α.Ε.)
Εκδότης
Διεύθυνση: Αβέρωφ 2 104 33 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5238305-8
e-mail: info@stamoulis.gr
web site: www.stamoulis.gr
Αθανάσιος Σταμούλης
Καραολή Δημητρίου 87 185 34 Πειραιάς Τηλ.: 210 4227504 Fax : 210 4227577