Εκδόσεις Γιαχούδη
Εκδότης
Διεύθυνση: Κ. Μελενίκου 15 546 35 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 216779
e-mail: giah-giap@the.forthnet.gr