Ριζάρειο Ίδρυμα
Εκδότης
Ίδρυμα Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολή
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 51 106 76 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7210661
e-mail: info@rizarios.gr
web site: www.rizarios.gr
Βιβλιοθήκη: Ριζαρείου 1 152 33 Χαλάνδρι τηλ. 210 6814126 210 6836196 fax 210 6814126