Πολύτυπο
Εκδότης
Διεύθυνση: Δημοχάρους 60 115 21 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7232819
e-mail: chpapou@otenet.gr