Νομική Βιβλιοθήκη
Εκδότης
Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 23 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3678800
e-mail: info@nb.org
web site: www.nb.org
Καρατζάς Χάρης