Κούριερ Εκδοτική
Εκδότης
Διεθνές Δίκτυο Μέσων Ε. Π. Ε.
Διεύθυνση: Τζωρτζ 10, 166 77 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3832840
e-mail: marketing@imn.gr
Θεόδωρος Μπενάκης