Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού
Εκδότης
Διεύθυνση: Βλέπε Ερμής