Εικών
Εκδότης
Διεύθυνση: Ζωοδ. Πηγής 57, 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3303200
e-mail: books@eikon.gr
web site: www.eikon.gr
Κεντρική διάθεση: Εκδόσεις "Σαββάλας", " Χριστάκης"