Πρόσπερος
Εκδότης
Διεύθυνση: Αλκιβιάδου 9 104 39 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8830532
Ρομποτής Γεράσιμος
Κεντρική διάθεση: Εκδόσεις "Γαβριηλίδης" Μαυρομιχάλη 18 106 80 Αθήνα Τηλ. & fax. 210 36 36 514