Υπερόριος
Εκδότης
Διεύθυνση: Λυκούργου Λογοθέτη 141 Καρλόβασι Σάμου
Τηλέφωνο: 210 9314077
Τ.Θ. 76310 171 02 Αθήνα