Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
Εκδότης
Διεύθυνση: Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Μέγαρο Παλαιάς Βουλής, Σταδίου 13. 105 61 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3237617
e-mail: nhmuseum@tee.gr
Αλίκη Σολωμού
Διακίνηση: Δωδώνη Γενικές Εκδόσεις Σουλτάνη 11 106 81 Αθήνα Τηλ: 213 0232404 e-mail: dodonipublications@gmail.com