Εκδοτικός Όμιλος Συγγραφέων Καθηγητών
Εκδότης
Διεύθυνση: Μεταμορφώσεως 81 183 45 Μοσχάτο
Τηλέφωνο: 210 3646125
e-mail: info@eosk.gr
web site: www.eosk.gr