Αδούλωτη Μάνη
Εκδότης
Διεύθυνση: Αρεόπολη (κεντρική πλατεία) 230 62 Μάνη
Τηλέφωνο: 27330 53670
e-mail: gpdimak@otenet.gr
web site: www.adoulotimani.gr
Γεώργιος Π. Δημακογιάννης