Γράφημα
Εκδότης
Διεύθυνση: Εξαδακτύλου 5 546 35 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 248272
e-mail: grafima@grafima.com.gr
web site: www.grafima.com.gr
Γιάννης Τσαχουρίδης