Κρύων
Εκδότης
Διεύθυνση: Νικηταρά 6 106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3843074
e-mail: info@kryon.gr
web site: www.kryon.gr
Κελαϊδίτης Γεώργιος