Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας
Εκδότης
Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας & Οπτικών Μέσων Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Τσάμη Καρατάσου 15 117 42 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 9210545
e-mail: info@hcp.gr, desk@hcp.gr
web site: www.hcp.gr, www.photographynetwork.gr
Σταύρος Μωρεσόπουλος