Ηλιοδρόμιον
Εκδότης
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 183 112 51 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8848066
e-mail: heliodromion@ath.forthnet.gr
web site: www.heliodromion.gr
Γιώργος Λαθύρης