Παρατηρητής της Θράκης
Εκδότης
Διεύθυνση: Όπισθεν Οικισμού Ηφαίστου Έναντι Πανεπιστημιούπολης 69 100 Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 72486
e-mail: info@paratiritisbooks.gr
web site: www.paratiritisbooks.gr