Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης
Εκδότης
Διεύθυνση: Ερατοσθένους 15 116 35 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7565727
e-mail: ikm@ikm.gr
web site: www.ikm.gr