Πολύτροπον
Εκδότης
Διεύθυνση: Αραχώβης 35 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3616343
e-mail: polytroponbooks@gmail.com
web site: www.polytroponbooks.com